CRI Online

زمین معدن زغال سنگ قدیمی به یک پارک تالابی زیبا تبدیل شده است

GMT+08:00 || 2018-02-06 10:13:52        cri

فصل برداشت ماهی از دریاچۀ نان هو در استان ان هویی آغاز شده است. ماهیهای تازه این دریاچه در بازارهای محلی محلی بسیار محبوب است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید