CRI Online

اَبَرماه سرخ آبی قایقهای ونیز را به گل نشاند

GMT+08:00 || 2018-02-06 10:07:48        cri

قایقهای مشهور ونیز روی سواحل ترعه ها رها شده است. آب نواحی کم عمق ترعه های شهر در نتیجۀ اثر سه پدیده آسمانی همزمان مربوط به ماه در چهارشنبه گذشته خشک شد. امسال این سومین بار است که در ونیز چنین رقم کِشَند بالایی ثبت می شود. داده ها نشان می دهد که کشند این بار 60 سانتی متر پایین تر از حد متوسط بوده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید