CRI Online

بررسی طرح یک کمربند یک جاده در مجمع داوس

GMT+08:00 || 2018-01-31 14:48:35        cri


در حاشیه برگزاری چهل و هشتمین مجمع اقتصاد جهانی در داوس، دومین نشست داوس درباره طرح یک کمربند یک جاده برگزار شد. حاضران در این نشست اعلام کردند که طرح یک کمربند یک جاده به همکاری کشورهای مسیر آن و توسعه منطقه یاری کرده است.

دبیرکل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل گفت: به دنبال روند جهانی شدن و چندجانبه گرایی، معجزه هایی در جهان به وجود آمده است. با این حال، جهان به روشها و نیروهای محرکه جدیدی برای توسعه نیاز دارد و طرح یک کمربند یک جاده در این راستا می تواند خدمات بزرگی انجام دهد.

لیو جنگ مین معاون امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در این نشست گفت: طرح یک کمربند یک جاده اندیشه، نیروی محرکه و راهی جدید برای همکاری منطقه ای و روند جهانی شدن ارایه کرده است. سازمان ملل بر این باور است این طرح بخش مهمی از توسعه پایدار جهان تا سال 2030 خواهد بود و به روند جهانی شدن کمک بسیاری خواهد کرد.

جن شیائو نینگ رییس بخش سرمایه گذاری و موسسات وابسته به کنفرانس تجارت و توسعه اعلام کرد: در شرایط کاهش سرمایه گذاری جهانی و کاهش رشد تجارت بین المللی، طرح یک کمربند یک جاده که توسط چین ارایه شده، به انتقال سرمایه جهانی یاری کرده و زمینه جدید سرمایه گذاری جهان خواهد بود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید