CRI Online

تصویب اسنادی چون بیانیه ویژه یک کمربند- یک جاده در دومین نشست وزیران مجمع چین و آمریکای لاتین

GMT+08:00 || 2018-01-31 14:43:00        cri

هوا چون یینگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز 23 ژانویه 4 بهمن در کنفرانس خبری در پکن گفت: در دومین نشست وزیران مجمع چین و آمریکای لاتین، چین و کشورهای آمریکای لاتین سه سند از جمله بیانیه ویژه یک کمربند- یک جاده را به تصویب رساند و مسیر همکاریهای برد-برد دو طرف را تایید و مشخص کرد؛ تماس دوبارۀ فرا اقیانوسی بین دو طرف را تحقق بخشید و صفحه جدیدی در همکاری کلی دو طرف باز کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین درباره دستاوردهای این نشست گفت: وانگ یی وزیر خارجه چین در این نشست طرح یک کمربند- یک جاده شی جین پینگ رییس جمهور چین را تشریح کرد که واکنش گرم کشورهای شرکت کننده را در پی داشت. دو طرف در این مورد به تفاهم سیاسی رسیدند. دو طرف متفقا معتقدند که سازندگی مشترک یک کمربند یک جاده به عنوان نظریه ای جدید، نیروی محرکه جدیدی برای روابط مشارکتی همه جانبه دو طرف فراهم خواهد آورد و دورنمای جدیدی همکاری دو طرف باز می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید