CRI Online

رشد سریع صنایع گردشگری جهان در سال 2017

GMT+08:00 || 2018-01-30 16:31:43        cri


منبع عکس: http://cnta.gov.cn/lytk/yghn/

در فرایند احیای اقتصاد جهان، صنعت گردشگری غایب نبود. "گزارش رویکرد اقتصاد گردشگری جهان" که با همکاری انجمن شهرهای گردشگری جهان و آکادمی علوم اجتماعی چین تهیه شد، نشان می دهد در سال 2017 جوامع اقتصادی مهم جهان شاهد احیای اقتصاد و جلب اعتماد مصرف کنندگان شده و در پی آن، نیازها به گردشگری نیز رو به افزایش یافته است. برای کمک به احیای رشد صنعت گردشگری نیز در کشورها تاسیسات زیربنایی بهسازی شده و تسهیلاتی مانند ساده سازی تشریفات ویزا نیز برای گردشگران به اجرا گذشته شده است. با این شرایط، آمار گردشگران و درآمد صنعت گردشگری جهان رشد قوی پیدا کرده و به نیروی محرکه رشد اقتصاد جهان تبدیل شده است.

از مشخصات زیر می توان به رشد قوی صنعت گردشگری جهان پی برد.

یک، جمعیت گردشگران در سطح جهان که واحد آن نفربار است، به 1.6 برابر جمعیت کل جهان رسیده است. افراد بیشتری به گردشگری می پیوندند و گردشگری نیز به یک سرگرمی مهم مردم تبدیل شده است.

دو، درآمد صنعت گردشگری جهان به پنج تریلیون دلار معادل 6.7 درصد ارزش ناخالص تولید جهان رسیده و نقش آن در رشد اقتصاد جهان چشمگیرتر از زمان گذشته است.

سه، نرخ رشد جمعیت گردشگران و درآمد گردشگری از سال 2016 فراتر رفته و به ترتیب به 6.8 و 4.3 درصد رسیده است. اقتصاد گردشگری جهان نیز وارد مرحله رشد سریع شده است.

چهار، نرخ رشد جمعیت گردشگران و درآمد گردشگری هم از نرخ رشد ارزش تولید ناخالص در سال 2017 فراتر رفته است. براساس پیش بینی سازمان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، نرخ رشد ارزش تولید ناخالص جهان در سال 2017 به ترتیب 3.5 و 2.7 درصد بود در حالی که نرخ رشد درآمد صنعت گردشگری جهان به ترتیب 0.8 درصد و 2.7 درصد بیشتر از آن پیش بینی شده است.

گزارش فوق همچنین بیانگر افزایش سهم آسیا و اقیانوسیه در جمعیت گردشگران و درآمد صنعت گردشگری است.

براساس این گزارش، از لحاظ جمعیت گردشگران و درآمد صنعت گردشگری، سهم اروپا روند نزولی خود را ادامه داده و سهم آمریکا در قسمت جمعیت گردشگران نازل شده اما در قسمت درآمد صنعت گردشگری افزایش اندکی داشته اما آسیا و اقیانوسه در هر دو قسمت رشد فراینده پی در پی خود را حفظ کرده است.

از لحاظ جمعیت گردشگران که واحد آن نفربار است، سهم آسیا و اقیانوسیه در آمار کل جهان 66.6 درصد در سال 2017 بود در حالی که این رقم در سال 2016 میلادی 65 درصد بود. همزمان، سهم آمریکا از 16.5 درصد به 15.8 درصد کاهش، سهم اروپا از 15.6 به 14.8 درصد کاهش و سهم خاورمیانه 0.1 درصد کاهش یافته و سهم آفریقا بدون تغییر مانده است. از لحاظ درآمد صنعت گردشگری نیز، سهم آسیا و اقیانوسیه از 32.3 درصد به 33.1 درصد افزایش، سهم آمریکا از 30.7 درصد به 30.9 درصد افزایش و سهم اروپا از 32.0 درصد به 31.0 درصد کاهش یافته و سهم خاورمیانه و آفریقا بدون تغییر مانده است. به طور کلی، مجموع سهم اروپا، آمریکا و آسیا و اقیانوسیه 95 درصد درآمد صنعت گردشگری جهان را تشکیل می دهد.

گزارش فوق همچنین بیانگر تغییر الگوی مصرف براثر تکنولوژی های نوین است.

در این گزارش آمده است تکنولوژی های نوین مانند واقعیت مجازی، تعامل انسان و رایانه و هوش مصنوعی محدودیت های گردشگری را از بین برده و باعث اختراع محصولات و تجهیزات و تاسیسات جدید در صنعت گردشگری و ساخت و ساز برای مقاصد گردشگری شده است.

تکنولوژی های نامبرده در ساخت و ساز مقاصد گردشگری در آینده مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از جمله آن ها برای تلفیق صحنه های واقعی و مجازی، بازسازی آثار تاریخی و دیجیتالی ساختن میراث فرهنگی به منظور حفاظت از آن ها، به کار رود. به عبارت دیگر، این باعث تغییرات بسیار در روش ساخت و ساز مقاصد گردشگری و همچنین تقویت جلوه دهی مقاصد گردشگری می شود.

تکنولوژی هوش مصنوعی می تواند به دریافت اطلاعات دقیق درباره مصرف کنندگان و تکنولوژی های واقعیت مجازی و تعامل انسان و رایانه می تواند به تعامل گردشگران با دنیای مجازی و تصمیم گیری های گردشگران کمک کند. باتوجه به این که این تکنولوژی ها در آینده فرایند گردشگری توریست ها را دگرگون می کند، تغییر رفتار گردشگران در آینده نیز قابل پیش بینی است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید