CRI Online

پنگوئنهای باغ وحش ادینبورگ بریتانیا

GMT+08:00 || 2018-01-26 10:32:13        cri

پنگوئنهای باغ وحش ادینبورگ بریتانیا روز شنبه به مناسبت روز آگاهی دربارۀ پنگوئنها با

تفریح دنبال کردن حبابهای رنگارنگ و ترکاندن آنها روز خوشی گذراندند. باغ وحش ادینبورگ بزرگترین استخر فضای باز پنگوئن در اروپا است که بیش از 130 پنگوئن در آن زندگی می کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید