CRI Online

چینگ یک مراسم شلوغ عروسی

GMT+08:00 || 2018-01-25 11:08:04        cri

این دختر 21 ساله همیشه آرزو داشت عروس شود، ولی وقتی ماه گذشته مبتلا به سرطان درجه چهار تشخیص داده شد، به نظر می رسید رؤیایش غیرممکن شود.

داوطلبان برای رساندن او به آرزویش، برایش در بیمارستان خلق چونگ چینگ یک مراسم شلوغ عروسی، با شرکت یک رئیس تشریفات به عنوان داماد، ترتیب دادند.

او که از این مراسم احساساتی شده، امیدوار است پس از مرگ، بدنش را به پژوهش پزشکی اهدا کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید