CRI Online

شهر چونگ چینگ دوباره توجه شبکه وندان را به خود جلب کرده است.

GMT+08:00 || 2018-01-25 11:04:22        cri

چونگ چینگ 3000 سال قدمت دارد و گاهی به نام «شهر جادویی مکعبی» شناخته می شود و دارای طیف گسترده ای از سامانه های ترافیکی و معماری منحصر به فرد است. به علت پیچیده بودن عوارض زمین، چشم اندازهای قابل توجهی در شهر چونگ چینگ دیده می شود؛ پل در کارکرد حمل و نقل شهر چونگ چینگ بسیار مهم است و بر اساس آمار اخیر، تعداد پل در این شهر به 13000 دهانه می رسد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید