CRI Online

انتشار کتاب آبی مبارزه با فساد و نهادینه کردن درستکاری سیاسی از سوی فرهنگستان علوم اجتماعی چین

GMT+08:00 || 2018-01-22 15:04:55        cri

فرهنگستان علوم اجتماعی چین 19ژانویه در پکن کتاب آبی مبارزه با فساد و نهادینه کردن درستکاری سیاسی را منتشر کرد. این کتاب آبی نشان می‌دهد که 89.2 درصد ساکنان شهری و روستایی نسبت به مبارزه با فساد و نهادینه کردن درستکاری سیاسی اطمینان دارند، این رقم نسبت به سال 2012 حدود 30درصد افزایش یافته است.

گزارش مزبور از سوی مرکز تحقیقات درستکاری سیاسی چین وابسته به فرهنگستان علوم اجتماعی چین تدوین شده است. نظرسنجی‎ها نشان می‎دهد نسبت رضایت مردم از امور مبارزه با فساد به سرعت در حال افزایش است. سال 2017 میلادی 96.1 درصد مقامات، 95.5 درصد کادرهای معمولی، 89 درصد متخصصان‌، 74.6 درصد مدیران مؤسسات و 79.2 درصد ساکنان شهری و روستایی نسبت به وضعیت کنونی مبارزه با فساد راضی یا نسبتاً راضی هستند.

در این گزارش آمده است، پس از هیجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، اکثر نهادهای عمومی تحت پوشش مبارزه با فساد و نهادینه کردن درستکاری سیاسی قرار گرفته است. عزم کمیته مرکزی حزب برای مبارزه با فساد راسخ است، روند گسترش فساد به‌طور مؤثر مهار شده است، محیط سیاسی حزب به روشنی بهبود یافته و آگاهی از درستکاری سیاسی در جامعه تقویت یافته و اعتماد و رضایت اعضای حزب و مردم به میزان زیادی بالا رفته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید