CRI Online

مراقبت ویژه از نوزاد نارس

GMT+08:00 || 2018-01-15 17:12:02        cri

ون شیو لی پرستار بخش مراقبتهای ویژۀ بیمارستان کودکان شان شی طی 10 سال گذشته از حدود 2000 نوزاد نارس که نیاز به مراقبتهای ویژه داشته اند، مراقبت و مواظبت کرده است. جوانترینشان یک نارس 24 هفته ای بوده است. ون برای اینکه از آسیب ندیدن این نوزادان ظریف مطمئن شود، هرگز ناخنهایش را بلند یا ناخن آرایی نکرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید