CRI Online

تلفیق حفاظت از محیط زیست و رشد اقتصادی در منطقه تبت چین

GMT+08:00 || 2018-01-12 11:42:09        cri

تبت واقع در جنوب غربی چین، «پردۀ محافظ مهم محیط زیست» در غرب چین خوانده می شود و در عین حال یکی از مناطق فقیر و به نسبت عقب ماندۀ چین به شمار می رود. در چند سال گذشته، دولت منطقۀ خودمختار تبت چین پروژه هایی برای حفظ محیط زیست اجرا کرده و با تلفیق سازندگی محیط زیست و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، به «زیباسازی تبت» همت گماشته و به فقرزدایی و افزایش درآمد مردم محلی یاری کرده است.

تبت چین در سالهای گذشته، برای ایجاد پرده محافظ محیط زیست برنامه مشخصی تدوین و در استفاده از منابع زمین و استخراج منابع طبیعی سیاست جدی و سختگیرانه ای اجرا شده است. این در حالیست که تبت به ایجاد فضای سبز و ساخت جنگلهای مصنوعی پرداخته است. تا کنون مساحت کل جنگل در تبت به 17 میلیون و 980 هزار هکتار رسیده که در مقایسه با سال 2011 میلادی 140 هزار هکتار افزایش یافته و ذخیره جنگل نیز به 2 میلیارد و 283 میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با سال 2011 میلادی 20 میلیون و 470 هزار متر مکعب بیشتر شده است.

لو هوا دونگ معاون دفتر فقرزدایی تبت در این باره گفت: «تبت پرده محافظ مهم محیط زیست چین است. دولت در کارهای خود برای توسعۀ به طبیعت و قانون طبیعت بسیار احترام گذاشتیم. سپس در صورت حفظ محیط زیست به استفاده و استخراج منابع طبیعی و رشد اقتصادی پرداخته است. ما در اجرای پروژه های توسعۀ اقتصادی و ساخت تأسیسات زیربنایی همواره بر توسعۀ سازگاری با محیط زیست اهمیت داده ایم.»

شهر لین جی واقع در جنوب شرقی تبت و ساحل رودخانه یارلوگ زنگبو است. در این شهر 3 پارک ملی جنگلی وجود دارد و مساحت کل جنگلهای تحت حفاظت به 4 میلیون هکتار می رسد. پوشش جنگلی این شهر به حدود 50 درصد رسیده است. شهرداری لین جی در سالهای گذشته، با تلفیق کارهای حفاظت از محیط زیست و فقرزدایی، شغلهایی ایجاد کرده و هر سال 10 درصد یارانه ملی در زمینه حفاظت از محیط زیست در اختیار فقیرانی گذاشته است که در این زمینه شاغل هستند. با این اقدام، میانگین درآمد سرانه مردم محلی در سال 1500 یوان افزایش یافته است.

گسان زاشی رییس اداره جنگلداری بخش بایی شهر لین جی در این باره گفت: «به منظور حفاظت مطلوب جنگل و استخراج آن، ناظران متخصص و مردمی منصوب کرده ایم. اکنون همۀ مردم محلی قرارداد نظارت بر محیط زیست را امضا کرده اند و در حفاظت از جنگل و محیط زیست شرکت کرده اند. این در حالی است که مردم فقیر را نیز به اشتغال در این زمینه تشویق کرده ایم. با این اقدامات همۀ مردم محلی به نوعی بهره مند شده اند.»

شهرستان شیه تونگ من واقع در جنوب تبت و شمال رودخانه یارلوگ زنگبو است. این شهرستان در گذشته به استخراج بیش از حد معادن پرداخته و تأثیرات منفی در محیط زیست ایجاد کرده بود. در سالهای اخیر به اجرای سیاستهایی و ارتقاء آگاهی مردم، محیط زیست محلی بسیار بهبود یافته است. بیانبازاشی دبیر کمیته حزب کمونیست این شهرستان گفت: «ما بر اساس رهنمود توسعه سازگاری با محیط زیست دولت، سیاست‌هایی از جمله درختکاری در مجتمعهای مسکونی، مدارس و معابد بودایی اجرا و برنامه هایی در این راستا تدوین کرده ایم. تا کنون سرانه فضای سبز در مرکز شهرستان به 30 متر مربع رسیده است. اکنون مردم محلی به حفاظت از محیط زیست بیشتر توجه می کنند و دولت شهرستان نیز به آن اهمیت بیشتری می دهد.»

وی افزود: این شهرستان با استفاده از شرایط ویژه طبیعی و جغرافیایی خود، هم یک پایگاه کشت گیاهان دارویی در ساحل رودخانۀ یارلوگ زنگبو ایجاد کرده است. با این اقدام نه تنها محیط زیست در ساحل رودخانه بهبود یافته، بلکه کارآیی زیاد اقتصادی به بار آورده و کشاورزان و دامداران محلی بسیاری از فقر رهایی یافته اند.

مردم روستای رن ائو شهرستان نانمولین تبت در سال های گذشته با مسایلی محیط زیست چون بیابانی شدن زمین و استفاده بیش از حد از هیزم برای گرمایش و پخت و پز مواجه شده بود. در سالهای اخیر، مردم محلی با درختکاری محیط زیست را بهبود بخشیده اند. در پی آن آنها با استفاده از شرایط مساعد، یک تعاونی تولید عسل ایجاد کرده اند. در سال 2016، میزان تولید عسل این روستا به حدود 8 تن و درآمد حاصل از آن به بیش از 700 هزار یوان رسید که بسیاری روستائیان از آن بهره مند شده اند.

یکی از مسئولان دفتر فقرزدایی تبت اعلام کرد: این منطقه در اقدام بعدی ضمن اجرای پروژه هایی برای بهبود محیط زیست از جمله مهار بیابانی شدن و درختکاری، مردم فقیر بیشتری را به اشتغال در این زمینه تشویق می کند تا جمعیت فقیر این منطقه از این طریق درآمد بیشتری به دست آورد و از فقر رهایی یابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید