CRI Online

دوستی از میان دهکده پارسیان

GMT+08:00 || 2018-01-10 16:17:21        cri

 

درباره دهکده "بوسی جوان" (دهکده پارسیان) پیش از این نوشتیم، این که نام قهرمانی پارسی سال های طولانی در این دهکده زنده بود که در سلسله تانگ برای تجارت از ایران زمین و از راه ابریشم دریایی وارد سرزمین چین و شهر یانگ جو شد. بعدها، او در مقابل راهزنانی که به این روستا حمله می کردند ایستاد و در همین راه کشته شد. مردم دهکده تا حدود 50 سال گذشته مراسم یادبود او را برگزار می کردند.

حالا مسوولین محلی این دهکده تصمیم گرفته اند تا نام این قهرمان را بار دیگر زنده کرده و اجداد پارسی را که هنوز در این دهکده زندگی می کنند به ایرانیان معرفی کنند.

از نگاه شما آیا چنین اقدامی ارزشمند است؟ آیا چنین حرکتی به نزدیکی فرهنگ دو کشور کمک می کند؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید