CRI Online

افزایش علاقۀ تماشاگران چینی به فیلمهای سینمایی

GMT+08:00 || 2018-01-08 15:00:49        cri

بر اساس نتیجۀ نظرسنجی دربارۀ میزان علاقۀ تماشاگران چینی به فیلم سینمایی که روز دوشنبه 8 ژانویه منتشر شد، میزان علاقۀ تماشاگران چینی به فیلم سینمایی در سال 2017میلاد 83.3امتیاز گرفت که در مقایسه با دو سال گذشته رشد چشمگیری کرده است.

در سال 2017 مبلغ کل فروش فیلم سینمایی در بازار چین به 55 میلیارد و 911 میلیون یوان رسید که در مقایسه با سال 2016 میلادی 13.45 درصد افزایش یافته است.

در میان 67 فیلم سینمایی ساخت چین، 47 فیلم بیش از 80 امتیاز (امتیاز عالی) به دست آورده است. این در حالی است که در سالهای 2015 و 2016، شمار کل فیلمهای سینمایی با امتیاز بیش از 80، تنها 40 فیلم بود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید