CRI Online

یک ضیافت عروسی در فضای باز در ابعاد حماسی!

GMT+08:00 || 2018-01-05 09:45:33        cri

در آخر این هفته، مردم این روستا در استان هایی نان گرد هم آمدند تا از دختران تازه ازدواج کرده شان استقبال کنند.

در مجموع 7 سرآشپز برای تهیۀ غذای 60 میز این ضیافت عروسی به یاد ماندنی نیاز بود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید