CRI Online

منظرۀ جالب گذر شتران در کویر لیوا

GMT+08:00 || 2018-01-05 09:42:07        cri

گذر شتران در طول کویر لیوا در امارات متحدۀ عربی در 2 ژانویه، روز برگزاری جشنوارۀ المریب 2018 صحنه ای دیدنی ایجاد کرده است.

این جشنوارۀ سالانه در حدود 250 کیلومتری غرب امارات متحده واقع در جنوب خلیج فارس برگزار شد.

جشنواره، شرکت کنندگانی را از کشورهای اطراف خلیج فارس جذب می کند و شامل مسابقه در رشته های گوناگون از جمله خودرو، دوچرخه، شاهین پرانی، شتر سواری و اسب سواری و دیگر فعالیتها برای ترویج فرهنگ عامه است.

فرهنگ امارات متحدۀ عربی از دیرباز با شتر عجین بوده است. شتر در این منطقه از جایگاه اجتماعی و اقتصادی ارزشمندی برخوردار است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید