CRI Online

سال نو بر تو مبارک!

GMT+08:00 || 2017-12-30 17:59:30        cri

تعجب نکنید، برای تبریک سال نو زود نیست! این تبریک برای شروع سال نو میلادی است! شاید فکر کنید که خب چرا از این طریق سال نو را تبریک می گوییم، شاید انتظارتان این باشد که با توجه به این که تعداد مخاطبانان خیلی کمی غیر مسلمان هستند و به نوعی با سال میلادی ارتباط دارند، پس لازم به تبریک نیست!

اما از نگاه ما سال نو برای حتی یک نفر از میان شما ارزشمند است، چرا که احساس می کنیم شادی را باید با همه شریک شد! در کشور چین، این روزها آذین بندی برای آن ها که زندگیشان را با سال جدیدشان نو می کنند، در جای جای شهرها دیده می شود! مسوولین شهری از این طریق فضایی شاد برای مردم به ویژه برای خارجی ها ایجاد کرده اند!

در کشور شما چطور، آیا نشانه ای از جشن سال نو میلادی در محل زندگی شما به چشم می خورد!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید