CRI Online

چین در سال آینده 200 کیلومتر جادۀ روستایی را بهسازی می کند

GMT+08:00 || 2017-12-27 20:38:50        cri
 

چین در سالهای اخیر با ساخت تاسیسات و تجهیزات زیربنایی ترافیکی، در فقرزدایی، در زمینه ساخت، مدیریت، تعمیر و ادارۀ جاده ها در روستاها به دستاوردهای چشمگیری دست یافته است. تا پایان سال گذشته، طول جاده ها در روستاهای چین به 3 میلیون و 960 هزار کیلومتر رسید و در سال آینده، 200 هزار کیلومتر جاده در روستاها زیر طرح بهسازی قرار خواهد گرفت.

در روستای زو چوان در استان شان شی، جاده ای در دست احداث است. این جاده بیش از 3000 نفر را از 7 روستای اطراف به هم متصل می کند. شن جی هونگ دبیر کل کمیته حزبی از روستای زو چوان گفت، لیان چیائو نوعی داروی گیاهی است که در کوه های امتداد این جاده می روید. پس از احداث و بهره برداری از جاده، کشت و تولید آن به صنعتی تبدیل می شود که برای روستاییان کار و ثروت تولید می کند.

وی گفت: پس از پایان احداث این جاده، این داروی گیاهی را می شود به خارج از منطقه منتقل کرد و منابع کوهی دیگر روستاهای اطراف را به منبع درآمد مردم تبدیل کرد.

روستای زو چوان به عنوان روستای فقیر کشور به دلیل واقع شدن در عمق کوهها، از این روستا برای رسیدن به یک روستای دیگر، باید بیش از یک ساعت راه طی کرد. برای تغییر چهرۀ فقیر منطقه و نجات مردم از فقر، باید اول جادۀ بین روستایی احداث شود. تا پایان امسال، این روستا با سرمایه گذاری 379 میلیون یوانی، احداث 320 کیلومتر جاده را به پایان رسانده است.

دستاورد روستای زو چوان در احداث جاده های روستایی نشانگر اهمیت دولت چین به احداث جاده در روستاهای کشور در سالهای اخیراست. وو چون چنگ سخنگوی مطبوعاتی وزارت حمل و نقل و ترافیک چین گفت: با افزایش سرمایه گذاری و اجرای سیاست هدفمندی، تا پایان سال 2016 میلادی، طول جاده ها در روستاهای چین به 3 میلیون و 960 هزار کیلومتر و درصد زیر پوشش خودروها در روستاها به 99.9 درصد رسید. در سال 2017 میلادی، 285 هزار کیلومتر جاده در روستاها مورد بهسازی قرار گرفته است. وی گفت: اولویت دادن به سرمایه گذاری در جاده های روستایی، به ویژه در سال 2017 میلادی، میزان سرمایه گذاری وزارت حمل و نقل و ترافیک چین در این زمینه به 90 میلیارد و 580 میلیون یوان رسید، از این میان، 70 میلیارد و 40 میلیون یوان در مناطق فقیر سرمایه گذاری شده و رویای 600 میلیون نفر برای قدم زن در جادۀ آسفالت و سوار بر اتوبوس تحقق خواهد یافت.

وزارت حمل و نقل و ترافیک چین چندی پیش سندی مربوط به تحقق فقرزدایی در تبت، یون نان از طریق احداث جاده ها را منتشر کرد. در این سند نوشته شده است: تا سال 2020 میلادی، هدف فقرزدایی از طریق احداث جاده باید به موقع اجرا شود. جانگ دا وی معاون ادارۀ برنامه ریزی جامع از وزارت حمل و نقل و ترافیک چین در این مورد گفت:

با احداث جاده ها در مناطق خیلی فقیر و تسریع ساخت جاده های سریع السیر کشوری و احداث شبکۀ جاده ها، تلاش می شود در سال 2018 تا 2019 میلادی، به طور عمده مسایل احداث جاده در 128 شهرستان و بیش از 5700 روستا حل شده و طول جاده های تازه احداث شده به 840 هزار کیلومتر برسد.

بر اساس برنامه ریزی وزارت حمل و نقل و ترافیک چین، در سال 2018 میلادی، چین 200 هزار کیلومتر جاده در روستاها را بهسازی می کند و تلاش می کند در 5000 روستا جادۀ آسفالت احداث شود و حرکت اتوبوس در 5000 روستا نیز تحقق یابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید