CRI Online

بررسی اقتصاد جهان در نشست سالانه اقتصاد چین

GMT+08:00 || 2017-12-24 17:52:49        cri

مرکز تبادل ارز بین المللی چین و خبرگزاری شین هوا در روز 23 اکتبر گزارش دادند که گرایش رشد اقتصاد جهانی در سال 2017 بیش از پیش تقویت یافته و رشد تجارت بین المللی، سرمایه گذاری، امور مالی، صنعت تولید بهبود یافته است. انتظار می رود اقتصاد جهانی از رکود درازمدت وارد کانال صعودی شود.

در هیمن روز نشست سالانه 2018- 2017 اقتصاد چین برگزار شد و گزارش "اقتصاد جهانی رو به رشد و ثبات و ضرورت جلوگیری و حل ریسک‌های نامشخص" در سال 2018- 2017 را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است، در سال 2017 میلادی، اقتصاد جهانی رو به ثبات و رشد بوده است، طوری که تجارت جهانی، سرمایه گذاری، امور مالی و یا وضعیت اقتصاد کشورهای مختلف و مناطق جهان شاهد بهترین رشد در 6 سال گذشته بوده است. با این حال، به منظور حل مساله مازاد تولید و کاهش فشارهای بیکاری در جهان، همچنان به زمان طولانی نیاز است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید