CRI Online

افتتاح دوازدهمین مجمع مدیریت سازمان ملل بر شبکه اینترنت در ژنو

GMT+08:00 || 2017-12-20 10:36:00        cri

دوازدهمین مجمع مدیریت شبکه اینترنتی سازمان ملل با شعار «آیندۀ دیجیتال شما» 18 دسامبر برابر با 27 آذر در ژنو برگزار شد. طی این مجمع چهار روزه، بیش از 2000 نماینده از محافل سیاسی، بازرگانی، علمی و سازمانهای غیردولتی در این مجمع حضور یافته و دربارۀ موضوعاتی چون هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ، اخبار جعلی، شبکۀ اشیاء و فناوری واقعیت مجازی و غیره 40 مجمع تخصصی برگزار خواهند کرد.

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سخنان ویدیویی خود خطاب به شرکت کنندگان در مراسم افتتاحیه این مجمع گفت، شبکه های اینترنتی و فناوری نوظهور برای رویارویی با چالشهای ناشی از تحقق توسعه پایدار جهان به بشریت کمک خواهد کرد ولی شبکه های اینترنتی در گسترش افکار افراطی، تجزیه طلبی و بسترسازی جرائم دارای تاثیرات منفی غیر قابل چشم پوشی نیز ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. در چنین شرایطی، کشورها باید با تقویت همکاری، برای جلوگیری از سوءاستفاده از شبکۀ اینترنتی تلاش کنند.

لیو جن مین، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور اقتصادی و اجتماعی در مراسم افتتاحیه این مجمع اعلام کرد، شبکه اینترنت در ساخت آینده جهان باید نقش پیونددهندۀ جهان را داشته باشد نه گسست دهندۀ جهان را.

وی گفت، شبکه اینترنت و فناوری دیجیتالی روز به روز به بخش عمده ای از جامعه و زندگی ما تبدیل شده و باید در حد امکان، این فناوری را برای خدمات به جامعه استفاده و از تاثیرات منفی آن پرهیز کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید