CRI Online

اقدامات شین جیانگ در راستای اشتغال‎زایی

GMT+08:00 || 2017-12-19 16:31:14        cri

منطقه خودمختار اویغورنشین شین جیانگ امسال با در پیش گرفتن تدابیری مانند آموزش کارگران کم‎درآمد، افزایش فرصت‎های شغلی، تشویق کارخانه‎های تولیدی برای استخدام کارگران، کمک به جمعیت 22 روستای فقیر، در تلاش برای حل مشکل اشتغال در 4 روستای این منطقه است.

طبق گزارشی از اداره نیروی انسانی و تامین اجتماعی منطقه خودمختار شین جیانگ، بر اساس برنامه‎ریزی‎های انجام شده، شین جیانگ امسال پیرامون نیازهای بازار و توسعه صنایع، نیروهای انسانی مازاد در 22 روستای فقیر را تحت پوشش آموزش حرفه ای قرار داده است و آنان را به کار در موسسات بزرگ با شرایط خوب و مدیریت استاندارد اعزام خواهد کرد تا با توسعه اشتغال، فقرزدایی تحقق یابد.

از سوی دیگر، منطقه شین جیانگ همچنین نیروهای انسانی مازاد در روستاها را تحت پوشش کامل آموزشی قرار داده است و اکنون حدود 10 هزار نفر آموزش دیده اند. این منطقه تضمین می کند پس از آموزش این افراد، درصد اشتغال‎زایی نیروی انسانی مازاد در روستاها به بیش از 80 درصد برسد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید