CRI Online

توجه نشست وزیران سازمان تجارت جهانی به سازوکار تجارت چند جانبه

GMT+08:00 || 2017-12-11 16:56:54        cri

یازدهمین نشست وزیران سازمان تجارت جهانی روز دهم دسامبر در بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین گشایش یافت. موضوعاتی چون سازوکار تجارت چند جانبه، کشاورزی، تسهیل سرمایه گذاری و تجارت الکترونیک در این نشست چهار روزه مورد بحث و مشورت قرار می گیرد. 
شرکت کنندگان ضمن پشتیبانی از سازوکار تجارت چند جانبه ابراز امیدواری کردند که این نشست به نتایج مثبت دست یابد. 
رییس جمهوری آرژانتین در سخنان خود گفت: پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی، تجارت همواره یکی از انگیزه های اصلی برای رشد اقتصادی بوده است. در زمان تغییرات عمیق اقتصاد جهانی، جهانی شدن اقتصادی با برخی چالش ها رو به روست. طرف های مربوط مسوولیت دارند که این چالش ها را به فرصت تبدیل کنند. 
بیانیه بوینوس آیرس در این نشست توسط چهار رییس جمهوری امضا شد. هدف از آن کاهش فقر از طریق تجارت گسترده تر، برابر و شفاف است.  

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید