CRI Online

تاکید شی جین پینگ بر اجرای راهبرد داده‌های بزرگ کشور و تسریع روند ایجاد چین دیجیتالی

GMT+08:00 || 2017-12-09 17:01:49        cri

اداره سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین بعد از ظهر روز جمعه هشتم دسامبر دومین نشست خود درباره عملی شدن راهبرد داده‎های بزرگ کشور را برگزار کرد. شی جین‎پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در این نشست تاکید کرد توسعه داده‎های بزرگ به طور روزافزون درحال تغییر است، ما باید به طور عمیق با وضعیت کنونی و روند توسعه داده‎‌های بزرگ و تاثیر آن بر رشد اقتصادی و اجتماعی آشنا شویم و دستاوردها و مسایل موجود در توسعه داده‎های بزرگ کشور را تحلیل کنیم و ضمن پیشبرد روند اجرایی شدن راهبرد داده‎های بزرگ، به سرعت تاسیسات زیربنایی لازم برای دیجیتالی شدن کشور را تکمیل کنیم. به دنبال تامین امنیت داده‎ها و تسریع روند ایجاد چین دیجیتال، می‌توان خدمات لازم را بهتر برای رشد اقتصاد و اجتماعی کشور و بهبود زندگی مردم فراهم کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید