CRI Online

راه اندازی خط راه آهن شی ان تا چنگ دو چین

GMT+08:00 || 2017-12-07 20:58:33        cri

خط شی ان- چنگ دو، نخستین خط راه آهن چین برای عبور از کوه های "چین لینگ" مرز طبیعی بین شمال و جنوب چین است که از روز 6 دسامبر آغاز به کار کرد..
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید