CRI Online

خاکستر روان از کوه آشتفشان در جزیره بالی

GMT+08:00 || 2017-12-07 18:09:00        cri

خاکستر روان از کوه آتشفشان "آگونگ" در بالی که جزیره را پوشانده است، منظره ای حیرت انگیز با خاکستر ضخیم در منطقه خط قرمز پدید آورده است. آتشفشان، که در شمال شرقی بالی واقع شده است، از هفته گذشته، به دلیل فوران دود و خاکستر آتشفشانی در جو زمین، موجب برانگیخته شدن آن شده است. خاکستر آتشفشانی، جاری شدن گل و لای، ماگما، خرده های سنگ و دود، زمین های کشاورزی، رودخانه ها و خانه های اطراف را در سر راه خود نابود می کنند. بیش از 100 هزار ساکن بالی نزدیک کوه آگونگ مجبور به تخلیه هستند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید