CRI Online

برگزاری نخستین دور نشست میراث فرهنگی غیر مادی جاده ابریشم

GMT+08:00 || 2017-11-28 15:25:04        cri

نخستین نشست کمیته آموزش میراث فرهنگی غیر مادی جاده ابریشم، با موضوع فرهنگ و تبلیغات شهر‌های واقع در جاده و مسیر دریایی ابریشم سازمان ملل روز دوشنبه 27 نوامبر در پکن برگزار شد.

در این نشست ضمن پرداختن به بیانیه جیایو گوان برای حفاظت از میراث فرهنگی غیر مادی راه دریایی و جاده زمینی ابریشم سازمان ملل، توافق‎نامه همکاری پایگاه نمونه گردشگری و میراث فرهنگی غیر مادی جاده ابریشم دریایی و زمینی، پروژه گردشگری و فرهنگی در جیا یو گوان به امضا رسید.

در این نشست برای نخستین بار اتحادیه شهرهای جاده ابریشم دریایی و زمینی سازمان ملل توجه خود را به حفاظت از میراث فرهنگی غیر مادی معطوف کرد و همچنین نخستین نشست پس از تاسیس مرکز حفاظت از میراث فرهنگی غیر مادی جاده ابریشم این اتحادیه بود. فان اینگ‎اینگ کمسیونر ارشد کمیته آموزش و پرورش، علوم و فنون، فرهنگ و تبلیغات این مرکز گفت: این مرکز ماه اکتبر سال جاری به ابتکار ادارات عمومی، موسسات میراث فرهنگی غیر مادی، وارثان میراث فرهنگی غیر مادی و دانشمندان و کارشناسان کشورهای مسیر جاده ابریشم تاسیس شد. هدف آن، تقویت آگاهی برای حفاظت از میراث فرهنگی غیر مادی، گسترش تعاملات و مبادلات و پیشبرد توسعه پایدار حفاظت از میراث فرهنگی غیر مادی و تلاش برای صلح و شکوفایی منطقه است.

شهر جیا یو گوان شهر طلایی جاده ابریشم و از جمله شهرهای تاریخی و فرهنگی معروف چین است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید