CRI Online

مجمع همکاری در ظرفیت تولید و نمایشگاه برونمرزی سرمایه گذاری چین با موفقیت پایان یافت

GMT+08:00 || 2017-11-23 16:01:37        cri

مجمع همکاری بین المللی در ظرفیت تولید در سال 2017 و نهمین نمایشگاه برونمرزی سرمایه گذاری چین روزهای 21 و 22 نوامبر در پکن پایان یافت.

این نشست با شعار «تعمیق همکاری بین المللی در ظرفیت تولید و پیشبرد طرح یک کمربند یک جاده» به ابتکار انجمن توسعه صنایع چین در خارج از کشور و اتحادیه مالی و پشتیبانی طرح یک کمربند یک جاده و با همکاری با اتاق بازرگانی کابل نوری و فدراسیون مؤسسه داران چین و اروپا برگزار شد و هدف آن کمک به فعالیت شرکت های چینی در خارج از کشور، نوآوری در سرمایه گذاری، یاری به همکاری بین المللی در ظرفیت تولید و تقویت همکاری بین المللی اقتصادی و ایجاد برتری رقابتی است.

در حاشیه این نشست، 22 مجمع فرعی، 6 نشست معرفی فرصتهای سرمایه گذاری نیز برپا شد. بیش از 3000 نفر از سیاستمداران، نمایندگان نهادهای سرمایه گذاری و موسسه داران در این نشست حضور یافتند. همچنین بیش از 70 کشور و منطقه جهان از جمله ایران در آن غرفه داشتند و فرصتها و سیاستهای خود در زمینۀ سرمایه گذاری را معرفی کردند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید