CRI Online

کاری برای همه!

GMT+08:00 || 2017-11-29 14:48:05        cri

حالا دیگر همگی به سرعت توسعه کشور چین باور دارند و هر آن که با این دیار از مدت زمانی دور و یا نه حتی در سال های اخیر به نوعی ارتباط داشته بی هیچ تردیدی عنوان می کند که این توسعه را به خودی لمس کرده است! این تغییرات قطعا برای خود مردم چین قابل لمس تر و حتی ستایش انگیزتر است!

برای نمونه، اشتغال زایی به همراه گسترش فناوری از انواع این نمونه هاست! به طور مثال زمانی که راه خرید آنلاین باز می شود، روستانشینانی که به سبب دوری راه این موقعیت را نداشتند که برای فروش محصولات خود به شهر ‌بروند و یا مردان و زنانی که به علت فقر مالی و داشتن فرزند نمی توانستند در جست و جوی کار مناسب در شهرها و روستاها باشند، حالا همان جا از سر مزارع خود بی هیچ واسطه ای سفارش را می گیرند و کالای مد نظر را تحویل می دهند.

این روزها با کمی ذکاوت هر کسی می تواند با استفاده از این فرصت کاری برای خود دست و پا کند! شما چه فکر می کنید، چنین فرصت هایی در کشور شما وجود دارد؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید