CRI Online

خرید با شما تحویل سریع با ما

GMT+08:00 || 2017-11-15 17:01:18        cri

رویداد 11.11 را برای شما معرفی کردیم و گفتیم که در این روز جمعیت زیادی از چینی ها خود را برای خرید سریع آنلاین آماده می کنند، همچنین از بزرگی ارقام خرید گفتیم. روز یازدهم امسال هم مانند گذشته، حتی بیشتر از هر سال شگفتی آفرید و مبلغ 168.2 میلیارد یوان در روز یازدهم اکتبر امسال در خرید آنلاین یک روزه، ثبت شد. این مبلغ در سال 2016 میلادی، 120.7 میلیارد یوان بود. در واقع، در نصف روز، مبلغ خرید سال جاری، به مبلغ کل 2016 رسید. اما امسال یک شگفتی بیشتر افزوده شد و آن، سرعت انتقال بسته های خریداری شده بود. آن قدر سریع که شگفتی خود خریدار را هم برانگیخت! تحویل بسته خریداری شده، 12 دقیقه پس از کلیک خرید آنلاین شهروند شانگهایی نشان دهنده سرعت فرآیند تقاضای مشتری تا تحویل بسته مورد نظر در چین است.

شما از تجربه خودتان بگویید، اگر در چین هستید و توانستید خرید کنید، بسته های خود را دریافت کرده اید؟

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید