CRI Online

میزان انتشار مقالات علمی و تقاضای انحصار چین در فناوری زیستی صنعتی در صدر جهان

GMT+08:00 || 2017-11-08 11:08:58        cri

کتاب سفید فناوری زیستی صنعتی چین و گزارش تحلیل سرمایه گذاری در این صنعت در 2017، روز 7 نوامبر در شهر تیان جین منتشر شد. در این کتاب آمده است: در سالهای اخیر چین در زمینه پژوهشهای پایه و نوآوری در صنایع فناوری زیستی پیشرفت خوبی کرده است. در سال 2016 میزان انتشار مقالات علمی و میزان تقاضای انحصاری در مقام اول جهان قرار دارد و تاثیر علمی کشور پیوسته رو به افزایش بوده است.

در این گزارش نوشته شد: در سالهای 2006 تا 2016 چین در مجلات بین المللی قلمرو صنایع فناوری زیستی جمعا 403348 مقاله منتشر شد که پس از آمریکا در مقام دوم قرار داشت، اما این شاخص در سال 2016 با 11266 مقاله از رقم آمریکا که 11072 مقاله بود، فراتر رفت. همچنین در سالهای 2006 تا 2016 میزان تقاضای انحصار چین در این زمینه به 120586 مورد رسید که در مقام اول جهان قرار دارد و پس از چین، آمریکا و ژاپن قرار دارند.

پس از سالها توسعه سریع، چین در زمینه تحقیقات اساسی، نوآوری علمی و توسعه صنایع فناوری زیستی به دستاوردهای مرحله ای دست یافته، توان نوآوری و سطح فناوری تولیدش به میزان زیادی ارتقاء یافته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید