CRI Online

پارکینگ عمودی در شهر جی‎نان

GMT+08:00 || 2017-11-01 17:43:42        cri

بهره‎بردای از یک پارکینگ عمودی در شهر جی‎نان استان شان دونگ. ظرفیت این پارکینگ 120 خودرو است و با استفاده از تجهیزات مکانیکی محفظه های پارک را جلوی ماشین ها قرار می دهد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید