CRI Online

تاکید شی جین پینگ بر آموزش روحیه نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین

GMT+08:00 || 2017-10-28 19:06:19        cri

دفتر سیاسی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین قبل از ظهر 27 اکتبر درخصوص اجرای روحیه نوزدهمین کنگره ملی حزب اولین کلاس آموزشی جمعی را تشکیل داد. شی جین‌پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در این کلاس با تاکید بر آنکه نوزدهمین کنگره ملی حزب از لحاظ سیاسی ، تئوری و عملی به دست آوردهای مهم و بزرگی دست یافته به تشریح رهنمودهای کلی درخصوص پایبندی و توسعه سوسیالیسم با ویژگی چین پرداخت و درمورد چگونگی پیشبرد امور مختلف حزب و کشور برنامه‌‎ریزی راهبردی را تدوین کرد، این بیانیه سیاسی و برنامه عملی حزب کمونیست چین در عصر جدید محسوب می‌‎شود. برای اجرای روحیه نوزدهمین کنگره ملی حزب و پایبندی و توسعه سوسیالیسم با ویژگی چین ، آموزش عمومی میان سراسر اعضای حزب الزامی است.

لی که‌چیانگ ، لی جان‎سو، وانگ یانگ ، وانگ هونینگ ، جائو له‎جی و هانگ جن نیز درخصوص یادگیری و اجرای روحیه نوزدهمین کنگره ملی حزب نظریات خود را ایراد کردند. آنان اظهار داشتند در نوزدهمین کنگره ملی حزب با بالا بردن پرچم سوسیالیسم با ویژگی چین و تحت هدایت مارکسیسم و لنینسم، اندیشه مائو زه‌دونگ ، تئوری دن شیائو‌پینگ، اندیشه مهم " سه نمایندگی" ، نظریه توسعه علمی و اندیشه شی جین‌پینگ با نام سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید ، مسئولیت تاریخی حزب کمونیست در عصر جدید به طور عمیق تشریح شده‌، هدف کسب پیروزی در ساخت جامعه‌‌ای با رفاه نسبی و ساخت کشور مدرنیزه سوسیالیستی مشخص شده و درخصوص پیشبرد امور بزرگ سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید و سازندگی حزب به طور همه‌جانبه برنامه‌ریزی شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید