CRI Online

تاکید شی جین پینگ بر آموزش روحیه نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین

GMT+08:00 || 2017-10-28 19:06:19        cri

دفتر سیاسی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین قبل از ظهر 27 اکتبر درخصوص اجرای روحیه نوزدهمین کنگره ملی حزب اولین کلاس آموزشی جمعی را تشکیل داد. شی جین‌پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در این کلاس با تاکید بر آنکه نوزدهمین کنگره ملی حزب از لحاظ سیاسی ، تئوری و عملی به دست آوردهای مهم و بزرگی دست یافته به تشریح رهنمودهای کلی درخصوص پایبندی و توسعه سوسیالیسم با ویژگی چین پرداخت و درمورد چگونگی پیشبرد امور مختلف حزب و کشور برنامه‌‎ریزی راهبردی را تدوین کرد، این بیانیه سیاسی و برنامه عملی حزب کمونیست چین در عصر جدید محسوب می‌‎شود. برای اجرای روحیه نوزدهمین کنگره ملی حزب و پایبندی و توسعه سوسیالیسم با ویژگی چین ، آموزش عمومی میان سراسر اعضای حزب الزامی است.

لی که‌چیانگ ، لی جان‎سو، وانگ یانگ ، وانگ هونینگ ، جائو له‎جی و هانگ جن نیز درخصوص یادگیری و اجرای روحیه نوزدهمین کنگره ملی حزب نظریات خود را ایراد کردند. آنان اظهار داشتند در نوزدهمین کنگره ملی حزب با بالا بردن پرچم سوسیالیسم با ویژگی چین و تحت هدایت مارکسیسم و لنینسم، اندیشه مائو زه‌دونگ ، تئوری دن شیائو‌پینگ، اندیشه مهم " سه نمایندگی" ، نظریه توسعه علمی و اندیشه شی جین‌پینگ با نام سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید ، مسئولیت تاریخی حزب کمونیست در عصر جدید به طور عمیق تشریح شده‌، هدف کسب پیروزی در ساخت جامعه‌‌ای با رفاه نسبی و ساخت کشور مدرنیزه سوسیالیستی مشخص شده و درخصوص پیشبرد امور بزرگ سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید و سازندگی حزب به طور همه‌جانبه برنامه‌ریزی شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید