CRI Online

بیانیه اولین نشست عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

GMT+08:00 || 2017-10-25 12:00:09        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، بیانیه اولین نشست عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین روز چهارشنبه 25 اکتبر به تصویب رسید.

اولین نشست عمومی نوزدهمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین 25 اکتبر در پکن برگزار شد. 204 عضو کمیتۀ مرکزی و 172 عضو جانشین این کمیته در پلنوم حضور داشتند. اعضای کمیته مرکزی بازرسی انضباطی در نشست حضور داشتند.

در این نشست اعضای دفتر سیاسی، اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی و دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین انتخاب شدند.

شی جین پینگ پس از انتخاب شدن به دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین نطق مهمی ایراد کرد.

فهرست اعضاء دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب از این قرار است:

شی جین پینگ، لی که چیانگ، لی جان شو، وانگ یانگ، وانگ هو نینگ، جائو له جی و هان جنگ.

شی جین پینگ به دبیرکل کمیتۀ مرکزی حزب و جائو له جی به دبیر کمیته مرکزی بازرسی انضباطی انتخاب شدند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید