CRI Online

شی جین پینگ: اصلاحات و درهای باز تدابیر سرنوشت ساز چین معاصر است

GMT+08:00 || 2017-10-25 12:55:29        cri

شی جین پینگ به خبرنگاران چینی و خارجی گفت: سال 2018 مصادف با چهلمین سالگرد اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز چین است. اصلاحات و درهای باز تدابیر کلیدی برای تعیین سرنوشت چین معاصر است. حزب کمونیست چین ضمن نتیجه گیری از تجریبات، همچنان به مدرن سازی نظام مدیریت کشور و توانایی مدیریت کمک، و قاطعانه با تعمیق اصلاحات و درهای باز، توسعه هماهنگ اصلاحات و درهای باز را تحقق خواهد بخشید. وی ابراز اطمینان کرد که شکوفایی و رستاخیز بزرگ ملت چین حتما در روند اصلاحات و درهای باز تحقق خواهد یافت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید