CRI Online

شی جین پینگ دبیرکل نوزدهمین کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین شد

GMT+08:00 || 2017-10-25 12:10:14        cri

نخستین نشست عمومی نوزدهمین دور کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین پیش از ظهر روز چهارشنبه 25 اکتبر در پکن پایان یافت. در این نشست شی جین پینگ به عنوان دبیرکل کمیته مرکزی انتخاب شد.

همچنین اعضای نوزدهمین دور دفتر سیاسی کمیته مرکزی، اعضای کمیتۀ دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی در این نشست انتخاب شدند. در این نشست اعضای دبیرخانه کمیته مرکزی و اعضای کمیسیون نظامی کمیته مرکزی تعیین و دبیر، معاون دبیر و اعضای کمیتۀ دائمی منتخب نوزدهمین دور کمیتۀ مرکزی بازرسی انضباطی در نخستین نشست عمومی تصویب شد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید