CRI Online

ستایش جامعه جهانی از تقویت توانایی زمامداری حزب کمونیست چین

GMT+08:00 || 2017-10-23 20:25:54        cri

حزب کمونیست چین در پنج سال گذشته با عزم راسخ برای بهبود سبک و روش کار، مبارزه با فساد و تخلفات انضباطی تلاش کرده که ضمن انسجام اعضای این حزب و مردم چین، پایه زمامداری خود را تحکیم بخشیده است. این در حالیست که این حزب با تدوین و اجرای راهبردها و سیاست‌هایی، مهارت و توانایی خود در زمینه زمامداری را تقویت بخشیده که مورد ستایش جامعه جهانی قرار گرفته است.

خبرگزاری ایرنا در گزارشی اعلام کرد: حزب کمونیست چین در سال‌های گذشته با تقویت مبارزه با فساد مورد تقدیر جامعه جهانی قرار گرفته و پشتیبانی مردم برای توسعه اقتصادی کشور را به دست آورده است.

روزنامه استقلال چاپ روسیه نیز در مقاله ای گفت: حزب کمونیست چین برای مبارزه با فساد و تلفیق اقتصاد بازار و نظام سوسیالیستی تلاش وافر کرده است.

خبرگزاری رسمی قطر نیز در گزارشی با ستایش از توانایی زمامداری حزب حاکم چین اعلام کرد: این حزب در حالی که برای ریشه کن کردن فساد و تحقق رستاخیز ملت چین تلاش کرده، در راس مردم چین پیشنهادها و طرح‌هایی برای توسعه صلح آمیز جهان ارایه داده و نقش مثبت در صحنه بین المللی ایفا کرده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید