CRI Online

تصویب پیش نویس فهرست اسامی نامزدها به عنوان اعضای اصلی و علی البدل کمیته مرکزی و کمیته انضباطی حزب کمونیست چین

GMT+08:00 || 2017-10-23 19:52:48        cri
 

عصر روز یک شنبه و صبح روز دوشنبه، هیات روسای نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین با برگزاری چند نشست‌، پیشنویس فهرست اسامی نامزدها به عنوان اعضای اصلی و علی البدل‌ کمیته مرکزی و نامزدها برای عضویت کمیته انضباطی حزب کمونیست چین را تصویب کرده و آن را به هیات‌های مختلف نمایندگان ارایه داد.

انتخابات رسمی صبح روز سه شنبه 24 اکتبر (2 آبان) برگزار می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید