CRI Online

تاکید شی جین‌پینگ بر همبستگی مردم برای پیشبرد روند ایجاد سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید

GMT+08:00 || 2017-10-20 08:34:45        cri

شی جین‎پینگ، رئیس جمهوری خلق چین پیش از ظهر روز پنج شنبه 19 اکتبر با حضور در مباحثه هیأت نمایندگی استان گوی جوی در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین تاکید کرد: گزارش نوزدهمین کنگره ملی حزب بیش از پیش سمت و سوی توسعه امور حزب و کشور را نشان داد و بیانیه سیاسی و برنامه عملیات حزب راهنمای مردم اقوام مختلف سراسر کشور برای پایبندی بر توسعه سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید محسوب می‎شود. باید قضاوت جدید درباره ورود سوسیالیسم با ویژگی چین به عصر جدید و ویژگی جدید مبنی بر تغییر تناقض عمده جامعه چین را آموخته و سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید را به پیش سوق دهیم.

اعضای هیئت نمایندگی استان گوی جو بر آنند که گزارش نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین گزارشی واقع بینانه، مبتنی بر توسعه همزمان با عصر و تشویق کننده است. این گزارش اعضای حزب را به کسب پیروزی نهایی در ساخت همه جانبه جامعه مرفه‌ نسبی و کسب پیروزی بزرگ در ساخت سوسیالیسم با ویژگی چین در عصر جدید و تلاش خستگی‌ناپذیر برای تحقق رویای چین مبنی بر رستاخیز ملت چین تشویق می‎کند. همه آن‎ها از این گزارش پشتیبانی کردند.

شی جین‎پینگ گفت: سوسیالیسم با ویژگی چین وارد عصری جدید شده و این جایگاه و جهت تاریخی جدید توسعه چین است. این قضاوت سیاسی مهم، اندیشه راهبردی مربوط به وضعیت کلی است. ما باید براساس درخواست عصر جدید، راهبرد توسعه و سیاست مختلف را کامل‎تر و کارهای مختلف را اجرا کنیم.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید