CRI Online

شی جین پینگ دستآوردهای اقتصادی چشمگیر حزب کمونیست چین را برشمرد

GMT+08:00 || 2017-10-18 09:41:07        cri
شی جین پینگ دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین گفت: در پنج سال گذشته، در مقابل کند بودن روند شکوفایی دوبارۀ اقتصاد جهان، حزب کمونیست چین با پایبندی بر دیدگاه توسعه جدید و تغییر در روشهای توسعه، به دستآوردهای چشمگیری در زمینه اقتصادی رسیده است. ارزش کل تولیدات ناخالص داخلی به 80 هزار میلیارد یوان افزایش یافته و بر این اساس سهم چین در رشد اقتصاد جهان از سی درصد فراتر رفته است. ساختار اقتصادی بیش از پیش بهبود یافته و صنایع نوظهوری مانند اقتصاد رقمی (دیجیتالی)، توسعه سریع پیدا کرده است. روند مدرنیزاسیون کشاورزی در حال توسعه باثبات قرار گرفته و ساخت «یک کمربند-یک جاده» نیز به نتایج چشمگیری رسیده است. آزمایشگاه فضایی «تیان گونگ»، زیردریایی سرنشین دار «جیائو لونگ»، تلسکوپ اشعه اکس بزرگ و دیگر تجهیرات فناوری یکی پس از دیگری تولید شده و روند سازندگی جزایر دریای جنوبی به طور موثری پیش رفته و میزان تجارت خارجی، سرمایه گذاری در خارج از کشور و ذخایر ارزی خارجی نیز در جایگاه مقدم جهان قرار گرفته است.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید