CRI Online

برگزاری نشست گفتگوی شخصیت‌های غیرعضو حزب کمونیست

GMT+08:00 || 2017-10-15 18:32:52        cri

کمیته مرکزی حزب کمونیست چین چندی پیش در پکن نشست گفتگو با شخصیت‌های غیرحزب کمونیست را برگزار کرده و نظرات و پیشنهادهای آنها را درباره پیش‌نویس گزارش نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین که به زودی برگزار می شود، استماع کرد. شی جین پینگ رییس جمهوری و دبیرکل این کمیته در این نشست طی نطقی تأکید کرد: حزب کمونیست و احزاب دیپلماتیک دیگر چین در راه جدید باید ضمن تقویت همکاری و همبستگی، تا حد توان همۀ اقشار مختلف را متحد ساخته و برای رستاخیز و تحقق رؤیای چین تلاش کنند.

مسئولان احزاب و گروه‌های دمکراتیک چین از جمله کمیته انقلابی، اتحادیه دموکراتیک، انجمن سازندگی ملی دموکراتیک، انجمن ترویج دموکراسی، حزب کشاورزان و کارگران، حزب جی گونگ، انجمن سوم سپتامبر چین (انجمن جیو سان چین)، اتحادیه خودمختاری و دموکراسی تایوان، اتحادیه بازرگانی و صنایع و برخی دیگر از شخصیت‌های غیر حزبی در این نشست سخنرانی کرده و گفتند: پس از برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین در 5 سال گذشته، کمیته مرکزی حزب کمونیست به رهبری شی جین پینگ برای پیشرفت کشور در زمینه‌های مختلف به دستآوردهای فراوانی رسیده است. در پیشنویس گزارش نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست، با اشاره به تحولات تاریخی چین در پنج سال گذشته، نظرات و تدابیر مهم و بزرگی برای توسعه چین در آینده مطرح شده است.

حاضران در این نشست همچنین درباره چگونگی کاهش مالیات، بهبود محیط اقتصادی، تعمیق اصلاحات نظام روستاها، ایجاد کشوری نوآور، اهمیت دادن به سازندگی سازوکار جدید نوآوری علمی و فنی، توجه به آموزش نوجوانان و کودکان، پیشرفت سازوگار با محیط زیست، مدیریت جدی بر حزب کمونیست بحث و بررسی کرده و پیشنهادهای خود را مطرح کردند.

شی جین پینگ دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست پس از استماع نظرات حاضران با اشاره به نقش مهم آنها در سیاستگزاری و پیشرفت کشور، بر ارزشمند بودن نظرات و پیشنهادهای آنها تأکید کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید