CRI Online

حجم خرده فروشی سالانۀ تجارت الکترونیکی روستایی چین به 900 میلیارد یوان رسید

GMT+08:00 || 2017-10-13 15:00:15        cri


در دومین نشست تجارت الکترونیکی روستایی چین که 12 اکتبر (20 مهر) در شهر لی شویی استان جه جیانگ چین برگزار شد، گزارشی به نام «گزارش توسعه تجارت الکترونیکی روستایی چین (سال 2016-2017میلادی)» منتشر شد. در این گزارش آمده است: در سال 2016 میلادی حجم خرده‌فروشی تجارت الکترونیکی چین به 894 میلیارد و 540 میلیون یوان رسید و فروشگاه اینترنتی روستایی بیش از 20 میلیون فرصت شغلی ایجاد کردند و تجارت الکترونیکی روستایی در اقتصاد اجتماعی روز به روز نقش مهمتری ایفا می کند.
مسؤول مرکز تجارت الکترونیکی بین‌المللی چین اشاره کرد: در سال‌های اخیر، خرده‌فروشی اینترنتی روستایی چین پیوسته و با سرعت رشد کرده و برخی شهرستانها و روستاها در امر تجارت الکترونیکی پیشگام و راهنمای توسعۀ تجارت الکترونیکی شده اند. ضمناً دستاوردهای تجارت الکترونیکی در زمینۀ فقرزدایی چشمگیر است.
اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید