CRI Online

انتظار چینی های مقیم کشورهای خارجی از برگزاری موفقیت‌آمیز نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین   

GMT+08:00 || 2017-10-12 15:35:48        cri

در پنج سال گذشته، به دنبال رشد سریع اقتصاد چین، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و باز شدن محیط توسعه، بیشتر چینی های مقیم خارج از کشور توجه خود را به وطنشان جلب کرده اند. نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین که به زودی برگزار می شود، مهم ترین رویداد سیاسی چین در سال جاری است. برای میلیون‌ها چینی مقیم خارج از کشور، برگزاری موفقیت‌آمیز این کنگره با پیشرفت آن ها در آینده ارتباط نزدیک دارد. آن ها در انتظار برگزاری این کنگره هستند و تمایل دارند، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه جدید از سوی دولت چین، فرصت‌های بیشتر در اختیار پیشرفت آن ها در خارج از کشور یا بازگشت به وطن قرار دهد.

چن جن شی، رییس اتاق بازرگانی چین در ایتالیا می گوید: "چین نه تنها زادگاه فراموش نشدنی میلیون ها چینی مقیم کشورهای خارجی است، بلکه پشتیبانی محکم برای پیشرفت آن ها نیز به شمار می رود."

در طول پنج سال پس از برگزاری هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، توسعه اقتصاد مالکیت غیر دولتی چین محیط سیاسی و اجتماعی مطلوب در اختیار چینی های مقیم خارج از کشور که برای کارآفرینی به وطن بازگشته اند، قرار داده است، حالا آن ها مشتاق شنیدن نتایج نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین هستند.

چن می گوید:"ما مردم چین ساکن در خارج از کشور در انتظار برگزاری نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین هستیم و امیدواریم کشورمان با توجه به اوضاع داخلی و خارجی، سبب شود تا پیشرفتمان در خارج از کشور به پیش سوق داده شود. تمایل داریم قوی شدن چین تاثیرات موثر بیشتر در زندگی ما در خارج از کشور گذاشته و تحت چارچوب برنامه ساخت "یک کمربند -یک جاده" به دستاوردهای بیشتر برسیم."

چین در مرحله توسعه کلیدی قرار دارد. دکتر چن یو فو، کارشناس حفاظت از محیط زیست چین در شهر لس آنجلس همواره به تحولات وطن خود توجه کرده و تمایل دارد برای توسعه کشورش خدمت کند. او ابراز امیدواری می کند که نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین توجه و اهمیت به حفاظت از محیط زیست را تقویت بخشد. چن ادامه می دهد: "گسترش بازار کربن از جمله پیشبردهای فناوری حفاظت از محیط زیست سبز، تدابیر موثر و مطلوب است. امیدوارم پس از برگزاری نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، فناوری بیشتر و طرح های موثرتر در شهرهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و مردم با ایده های نوآورانه به صرفه جویی انرژی و کاهش آلاینده ها بپردازند.

دکتر چن یو فو ابراز اطمینان می کند که پس از برگزاری نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، کشورش بیشتر به تحول واقعی و ساز و کار کم کربن دست یابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید