CRI Online

آغاز خدمات پذیرایی مرکز مطبوعاتی نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین

GMT+08:00 || 2017-10-11 17:49:09        cri

چهارشنبه 11 اکتبر (19 مهر) مرکز مطبوعاتی نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین واقع در هتل رسانه پکن به طور رسمی خدمات پذیرایی را آغاز کرد. به این ترتیب به خبرنگاران داخلی و خارجی کارت مصاحبه داده می شود و درخواست مصاحبه آنان بررسی و زمان و ترتیبات مصاحبۀ آنان در نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین تنظیم می شود.

در مقایسه با پنج سال گذشته، در انواع خدمات در مرکز مطبوعاتی نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین بازنگری شده و بهبود یافته است. شمار میزهای کار و سرعت اینترنت بیشتر شده است و بدین ترتیب خدمات اطلاعاتی و فنی برای گزارش‌ و مصاحبه در این دور برگزاری کنگره با کیفیت بالاتری ارائه خواهد شد.

خدمات مرکز مطبوعاتی، سازماندهی نشست‌های مطبوعاتی و خبری، تنظیم مصاحبه جمعی و فردی، برنامه ریزی مصاحبه در خارج از پکن، ارائه اطلاعات مطبوعاتی و تامین اینترنت و مخابرات را شامل می شود.

علاوه بر این، پایگاه اینترنتی مرکز مطبوعاتی نوزدهمین کنگره حزب کمونیست چین به نشانی http://19th.cpcnews.cn و حساب عمومی ویچت این دور کنگره cpcnews19th نیز در 11 اکتبر راه‌اندازی شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید