CRI Online

فشار عراق، ترکیه و ایران بر منطقه خودمختار کردستان عراق

GMT+08:00 || 2017-10-01 17:33:13        cri
منطقه خودمختار کردستان عراق 25 سپتامبر همه پرسی استقلال طلبی برگزار کرده و با بیش از 92 در صد از میزان این همه پرسی، آن را به تصویب رساند. در روزهای اخیر، دولت عراق و کشورهایی مانند ترکیه و ایران در این مورد واکنش شدید داشته و با اقداماتی مانند ممنوعیت پروازهای بین المللی، برگزاری رزمایش نظامی مشترک و توقف تجارت نفت بر این منطقه فشار آوردند.

دولت عراق در مقابله با برگزاری همه پرسی استقلال طلبی کردستان، دو اقدام را اجرایی کرد، نخست ممنوعیت پروازهای بین المللی در این منطقه و دوم این که در گذارگاه‌های زمینی منطقه کردستان با ترکیه و عراق پایگاه هایی را تاسیس کرد.

علاوه بر آن، ارتش عراق با ارتش ترکیه برای چند روز در منطقه مرزی دو کشور در داخل ترکیه رزمایش نظامی مشترک برگزار کردند.

براساس گزارش رسانه‌های گروهی ایران در روز 30 سپتامبر، ارتش‌ دو کشور ایران و عراق در چند روز آینده در منطقه مرزی خود رزمایش نظامی مشترک برگزار می‌کنند. علاوه بر آن، ایران درخواست دولت عراق را پذیرفته است تا به سربازان ارتش عراق اجازه دهد وارد ایران شده و ایستگاه‌های بازرسی در گذرگاه‌های زمینی منطقه کردستان را با ایران ایجاد کرده و نظارت بر امنیت مرزی را تقویت بخشد.

پس از برگزاری همه پرسی استقلال طلبی منطقه خودمختار کردستان، دولت‌ ترکیه و ایران اظهار کردند، با اقدامات عملی از دولت عراق پشتیبانی می‌کنند. دو کشور از تصمیم دولت عراق درباره لغو پروازهای بین المللی به منطقه خودمختار کردستان پشتیبانی کرده و از دفاتر هواپیمایی کشور خود خواستند پروازها به این منطقه را متوقف کنند. این دو کشور همچنین تجارت محصولات نفتی با منطقه کردستان را متوقف کرده و اقدامات تحریم اقتصادی دیگر را مد نظر قرار داده اند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید