CRI Online

تأکید دولت چین بر جایگاه و ارزش مؤسسه‌داران

GMT+08:00 || 2017-09-26 09:54:05        cri

به گزارش خبرگزاری شین هوا، کمیته مرکزی حزب و شورای دولتی چین روز دوشنبه 25 سپتامبر (3 مهر)، «نظرات کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای دولتی درباره ایجاد محیط مطلوب برای فعالیت، ترویج روحیه و ایفای نقش بهتر مؤسسه داران» را به طور رسمی منتشر کرد و برای نخستین بار با صدور یک سند رسمی بر جایگاه و ارزش مؤسسه‌داران تأکید کرد.

در این سند بر وجود روحیه میهن‌پرستی و دقت در کار، رعایت انضباط و قوانین و پشتکار و همچنین نوآوری در توسعه، اهمیت دادن به کیفیت و مسئولیت‌شناسی و خدمت به جامعه در میان مؤسسه‎داران تأکید شده است.

در این سند آمده است: پس از اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز، بسیاری از مؤسسه‌داران ممتاز وارد بازار رقابت شدند و بسیاری از شرکت‌های قدرتمند وارد عرصه شدند. این مؤسسات برای ایجاد رفاه اجتماعی، کارآفرینی، یاری به توسعه اقتصادی و اجتماعی و تقویت قدرت جامع کشور خدماتی مهم انجام داده اند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید