CRI Online

رهایی 150 هزار نفر از فقیران تبت در سال گذشته

GMT+08:00 || 2017-09-22 09:48:53        cri

جونگ جیون معاون اداره نظارت بر صنایع بانکی تبت روز پنجشنبه 21 سپامبر در نشست خبری هفتگی درباره صنایع بانکی گفت: تا پایان ماه ژوئن سال 2017 میلادی، بانک های تبت 91 میلیارد و 986 میلیون یوان وام برای پیشبرد فقرزدایی اختصاص داده اند که 26 درصد از کل وامهای این منطقه را تشکیل می دهد. با این اقدام، 147 هزار نفر از شمار فقیران این منطقه کاهش یافته است که 24.9 درصد از جمعیت فقیر را شامل می شود.

سازمان نظارت بر صنایع بانکی تبت برای پاسخ دقیق به نیازهای فقرزدایی، منابع بیشتری را به فقرزدایی اختصاص داده است. از سوی دیگر، نهادهای بانکی تبت نیز فعالانه با حمایت از پروژه های تاسیسات زیربنایی مربوط به سیزدهمین برنامه 5 ساله، سرمایه گذاری در تاسیسات زیربنایی مهم مربوط به فقرزدایی را تقویت می کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید