CRI Online

پل معلق آیی جایی در استان هو نان

GMT+08:00 || 2017-09-19 15:35:56        cri

پل معلق بزرگ آیی جایی به طول 1176 متر بزرگترین پل معلق جهان است که ساخت آن از اکتبر سال 2007 آغاز و در سی و یکم مارس سال 2012 انجام شد. این پل دارای چهار خط بزرگراه و یک طبقه گشت و گذار است.

با راه اندازی این پل، وضعیت رفت آمد بین استانهای هو نان و هو بی چین تا اندازه چشمگیری بهبود یافته است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید