CRI Online

مقام اداره ملی گردشگری چین: سازندگی یک کمربند- یک جاده بازار گردشگری وسیع تری را برای کشورهای آسه آن فراهم می آورد

GMT+08:00 || 2017-09-11 14:51:33        cri

وانگ شائو فونگ، معاون اداره ملی گردشگری چین چندی پیش عنوان کرد: سازندگی یک کمربند-یک جاده بازار وسیع تر گردشگری برای کشورهای آسه آن فراهم آورده و به توسعه اقتصادی و اجتماعی بهبود زندگی مردم منطقه کمک خواهد کرد.

مجمع شهرداران چین- آسه آن سال 2017 روز نهم سپتامبر در شهر نن نینگ، منطقه خودمختار قوم جوانگ گوانگ شی برگزار شد. حدود 300 نماینده از حدود 100 شهر از چین و کشورهای آسه آن درباره استفاده مطلوب از فرصت سازندگی یک کمربند- یک جاده و پیشبرد همکاری های گردشگری چین- آسه آن تبادل نظر کردند.

وانگ شائو فونگ، با حضور در نشست مربوط مطلب مذکور را عنوان کرد و گفت: دولت چین ضمن عملی ساختن برنامه کمک به مصرف و سرمایه گذاری گردشگری، به طور عمیق راهبرد گردشگری منطقه ای را مورد پیشبرد قرار می دهد. این اقدامات فرصت بی شمار برای نمایش منابع گردشگری کشورهای مختلف در مسیر یک کمربند- یک جاده از جمله آسه آن و همکاری گردشگری ایجاد خواهد کرد.  

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید