CRI Online

راه پیشرفت

GMT+08:00 || 2017-09-06 10:25:32        cri

کشور گسترده ای مانند چین، به طور قطع راه های زمینی گسترده در تمام نقاط دارد!

بر همین اساس است که چین، ساخت راه زمینی را یکی از کارهای مهم در ساختار تاسیسات زیربنایی می داند و برای آن سرمایه گذاری های کلان کرده است!

اکنون کم تر شهر و حتی روستایی در چین وجود دارد که از ناهموار بودن راه گله مند باشد! البته سرمایه گذاری چین در راهسازی تنها برای ارتباط برقرار کردن نقاط داخلی نیست و حالا، به ویژه پس از طرح پیشنهاد "کمربند و جاده"، جاده های چین به کشورهای دیگر نیز می رسد!

در هر حال چین همان گونه که به سرعت در حال پیشرفت است، نیازمند برقراری ارتباط نیز هست و راه، لازمه برقراری این ارتباط است، شما چه فکر می کنید؟

 

 

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید