CRI Online

پل !!!

GMT+08:00 || 2017-09-04 10:33:42        cri

طولانی ترین پل شیشه ای جهان در چین ساخته شد! ساخت پل نامریی در چین...! ساخت بزرگ ترین پل معلق جهان در چین...! آغاز ساخت پل در رودخانه آمور بین روسیه و چین و ده ها خبر دیگر درباره ساخت پل های ارتباطی در کشور چین که این روزها خیلی بیشتر می شنویم. پل هایی که هدف از ساختشان برای کشور چین، نخست برقراری ارتباط و سهولت در حمل و نقل و رفت و آمد و دیگر هدف جذب گردشگری است. با توجه به شرایط جغرافیایی کشور چین و موقعیتش در میان همسایگان، اکنون ساخت پل های ارتباطی چه در داخل و چه بین کشوری، از اهداف ساخت و ساز در این سرزمین پهناور است.

نظر شما چیست، به نظر شما ساخت و ساز پل چه تاثیری در برقراری ارتباط داخلی و خارجی کشور دارد؟

راستی، شما بر روی کدام پل شگفت انگیز چین قدم زده اید؟!

 

 

 

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید