CRI Online

سفر به چوان جوئو: لائوتسه در آن سوى مرزها

GMT+08:00 || 2017-09-01 13:17:10        cri

"اگر کوزه را بیش از حد پر کنید، خالی می گردد؛ و اگر به تیز کردن چاقو ادامه دهید، کند می شود."

اين جمله، نمونه اى از سخنان تاثيرگذار "لائوتسه" فيلسوف بزرگ چينى است كه در قرن پنجم يا ششم قبل از ميلاد آيين تائو را پايه ريزى كرد..

مجسمه سنگى لائوتسه در شهر "جنگ جوئو" در دامنه كوه زيباى "چينگ يوان"

در استان "فوجيان" قرار دارد!

اگرچه او مردى از سرزمين چين بوده است و اكنون مجسمه سنگى اش در پاى كوهى در اين ديار قرار دارد، اما افكار و ايده هاى او مرزها را شكافته و خرد و تفكر او در بسيارى از كشورها، از جمله ايران سرلوحه اخلاقيات قرار دارد!

او مى گويد: یک ماهی به فردی بده تا او را یک روز سیر نمایی، به او ماهی گیری یاد بده تا عمری سیر باشد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید